kunst therapie Rotterdam

Praktijk voor kunsttherapie en begeleiding.

Ieder mens kan zijn eigen creativiteit ontdekken, bewust aanspreken en inzetten om weer in evenwicht te brengen, wat door welke oorzaak dan ook, uit balans is geraakt. Er wordt een helend proces beoogd met deze kunstzinnige therapie of begeleiding.

”Midden in moeilijkheid ligt een kans” 

Albert Einstein

Schilderen


Kleuren werken direct in op ons gevoel. Bij het schilderen met aquarelverf op vochtig papier beweeg je mee met de vloeiende kleuren waarbij een verbinding met je voelen ontstaat. Overal daar waar het in beweging brengen en oplossen nodig is van verstarring of verharding kan deze techniek als proces worden ingezet. Bij het sluieren breng je dunne laagjes verf aan. Na iedere verfstreek wacht je tot deze droog is, neem je afstand om te zien wat wil ontstaan. Loslaten en weer opnieuw verbinden. In beide mogelijkheden van schilderen wordt vooral met plantenpigmenten gewerkt. Werken met houtskool kan een overgang vormen naar de wereld van zwart- wit naar die van de kleur.

Tekenen


Een potlood heeft een punt en iedere lijn die je ermee trekt is een begrenzing. Met de lijn pak je een draad op. Niet de kleur maar de vorm wordt belangrijk. Er kunnen verschillende tekentechnieken gebruikt worden al naar gelang wat aan de orde is. Bij het waarnemend tekenen ontdek je hoe je beter leert kijken naar iets. Niet het eigen beleven of voelen maar de werkelijkheid van de vorm van een bloem, blad of een kopje staat centraal. Je houdt je oordeel terug en leert de wereld objectief kennen.


Bij het vormtekenen beweeg je mee met vormen die wevend zich herhalen in een ritmische stroom. Deze opzetten en weer loslaten, geeft een weg aan naar het zelf kunnen begrenzen. Voor dit oefenproces van ademhalen zijn vlechtmotieven mijn grootste inspiratiebron. Tekentechnieken zijn het geometrisch tekenen, het arceren, dynamisich lijntekenen, al naar gelang wat er aan de orde is.

Boetseren

Klei is eerst koud, vormeloos en confronterend. Je neemt het in de hand, een passende hoeveelheid, maakt het warm gaat het vormen. Tastend en knedend beleef je mee wat er in je handen gebeurt, nu niet in het platte vlak maar in de ruimte. Je krijgt te maken met voor en achter, links en rechts, boven en onder. Boetseren werkt helend bij vormeloosheid wat zich lichamelijk en/of psychisch uiten kan. Wie boetseert werkt met ’vormkracht’ in de klei en in zichzelf.

Voor wie


Volwassenen en kinderen waarbij het uit balans zijn zich uit in: vermoeidheid, stress, trauma en rouw, burn-out, slaapproblemen, concentratie stoornis, ademhaling of hartproblemen, moeilijkheden met grenzen.

Sonja Stegeman -Pasman


Mijn naam is Sonja Stegeman – Pasman(1955) getrouwd en moeder van twee zonen(’85 en ‘86). Tijdens mijn pedagogische opleiding Handvaardigheid ontdekte ik mijn kracht in het omgaan met creativiteit en kunst als medicijn. Ik maakte kennis met de Anthroposofie en volgde mijn scholing tot kunstzinnig therapeut aan de Academie “De Wervel” (1978-1982). Sindsdien heb ik een eigen praktijk voor individuele therapie en begeleiding. Naast mijn verbondenheid met de kunst draagt mijn diepe interesse voor de natuur  en het religieuze leven  bij tot wie ik ben.Contact:
Bernard de la faillebocht 25

3053 kp Rotterdam